Privacy verklaring van hypohypo.nl

U als bezoeker van deze website kunt uw persoonlijke gegevens aan ons doorgeven om te verwerken. Het gaat hierbij o.a. om gegevens die u zelf via on- of on-line formulieren hebt ingevuld. Bij het verwerken van deze gegevens zullen wij uw privacy waarborgen en respecteren, dit doen wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waartoe dienen de gevraagde gegevens

Bij de verwerking van de op deze website gevraagde gegevens zullen wij uitsluitend richten op het door de initiatiefnemers, partners en gerelateerde derden van hypohypo.nl kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot produkten en diensten die verband houden met de door u gevraagde (financiele produkt) informatie. Dit kan ook gaan om promotionele activiteiten en statistiek analyses van deze website met als doel het beoordelen van de werking en het gebruik van deze website.

Nieuwsbrief en communicatie

Als u doormiddel van het invullen van uw gegevens aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van nieuws en aanbiedingen zullen wij uw ingevulde gegevens hiervoor gebruiken. Als u hier geen gebruik meer van wenst te maken kunt u dit aangeven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken worden om u te informeren over eventuele wijzigingen aangaande de website.

Vragen

Heeft u vragen over deze privacy verklaring en de wijze van persoonsgegevens verwerking kunt u met ons contact opnemen via info(aapenstaartje)hypohypo.nl . Als u geen prijs meer stelt op de door ons aangeboden informatie over produkten of diensten, mag u dit doorgeven en zullen wij dit in acht nemen.

Wijzigingen in de privacy verklaring

Wij behouden altijd het recht voor om een deze privacy verklaring te wijzigingen. U doet er dus goed aan regelmativ deze pagina te raadplegen. Maar wij zullen ten alle tijden zorgvuldig met uw gegevens omgaan.